TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA HÀ NỘI (NCC)

Theo loại công trình: Công trình cấp quốc gia

Theo tiến độ: Công trình đã thực hiện

Theo khu vực: Khu vực Miền Bắc

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng Nhà Quốc Hội

Quy mô công trình: Tổng diện tích xây dựng 60.000 m², khối nhà gồm 5 tầng

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK và thông gió

Thời gian thi công: 15 tháng (09/2005 - 12/2006)

Tổng quan dự án

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA HÀ NỘI (NCC)

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC