CUNG TRIỂN LÃM QUỐC GIA

Theo loại công trình: Công trình cấp quốc gia

Theo tiến độ: Công trình đã thực hiện

Theo khu vực: Khu vực Miền Bắc

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư XD Nhà Quốc Hội & Hội trường Ba Đình (mới)

Quy mô công trình: Tổng diện tích sàn ~ 5.500 m2

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống HVAC và BMS

Thời gian thi công: 7 tháng (12/2009 - 06/2010)

Tổng quan dự án

CUNG TRIỂN LÃM QUỐC GIA

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC