VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Theo loại công trình: Công trình cấp quốc gia

Theo tiến độ: Công trình đã thực hiện

Theo khu vực: Khu vực Miền Bắc

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính Phủ & VPCP

Quy mô công trình: Tổng diện tích sàn 25.000 m², gồm 9 tầng cao

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió, PCCC, BMS và hệ thống điện

Thời gian thi công: 15 tháng (01/2016 - 04/2017)

Tổng quan dự án

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC