TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ HÀ NỘI

Theo loại công trình : Cao ốc văn phòng - Khu thương mại

Theo tiến độ : Công trình đã thực hiện

Theo khu vực : Khu vực Miền Bắc

Chủ đầu tư : Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Quy mô công trình : Diện tích xây dựng 25.000 m² gồm 19 tầng lầu

Địa điểm : Thành phố Hà Nội

Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ Điện

Thời gian thi công : 20 tháng (04/2006 - 12/2007)

Tổng quan dự án

...

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC