CAO ỐC VĂN PHÒNG SACOMBANK

Theo loại công trình : Cao ốc văn phòng - Khu thương mại

Theo tiến độ : Công trình đã thực hiện

Theo khu vực : Khu vực Miền Nam

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định (Tadimex)

Quy mô công trình : Tổng diện tích sàn là 22.500 m², gồm 18 tầng cao và 2 tầng hầm

Địa điểm : Thành phố Hồ Chí Minh

Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ Điện

Thời gian thi công : 25 tháng (04/2006 - 05/2008)

Tổng quan dự án


.../

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC