BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Theo loại công trình : Bệnh viện

Theo tiến độ : Công trình đã thực hiện

Theo khu vực : Khu vực Miền Nam

Chủ đầu tư : Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Quy mô công trình : Tổng diện tích xây dựng trên 2.000 m², gồm 5 tầng cao

Địa điểm : Thành phố Hồ Chí Minh

Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thồng điều hòa không khí

Thời gian thi công : 5 tháng (5/2006 – 10/2006)

Tổng quan dự án

Đang cập nhâp..

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC