TRỤ SỞ TRUNG TÂM GIAO DỊCH - THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Theo loại công trình : Văn phòng

Theo tiến độ : Công trình đang thực hiện

Theo khu vực : Khu vực Miền Bắc

Chủ đầu tư : Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam(Vinacomin)

Quy mô công trình : Tổng diện tích sàn: 137.000 m², gồm 5 tầng hầm và 35 tầng cao

Địa điểm : Hà Nội

Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều hoà không khí và thông gió

Thời gian thi công : 15 tháng (05/2020 - 07/2021)

Tổng quan dự án

TRỤ SỞ TRUNG TÂM GIAO DỊCH - THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC