SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI

Theo loại công trình : Sân bay

Theo tiến độ : Công trình đã thực hiện

Theo khu vực : Khu vực Miền Bắc

Chủ đầu tư : Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc

Quy mô công trình : Tổng diện tích xây dựng 90.000 m², công suất khoảng 6.00.000 hành khách/ năm

Địa điểm : Thành phố Hà Nội

Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ cơ 

Thời gian thi công : 18 tháng (06/2000 - 12/2001)

Tổng quan dự án

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC