Lịch Sử Phát Triển

1977
Công ty được thành lập dựa trên cơ sở là một đơn vị nhà nước mà sau này đổi tên thành Công ty Cơ Điện Lạnh (REE).
1993
REE là một trong những đơn vị đầu tiên ở Việt Nam thực hiện cổ phần hóa, mở đường cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh.
2002
REE thành lập công ty trực thuộc là REE M&E nhằm phát triển mạnh hơn nữa.
2009
REE M&E đạt chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
2011
REE M&E tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
2017
REE M&E đạt doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng.
Hội viên Bạc của Hội đồng Công Trình Xanh Mỹ.
Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng Cháy Chữa Cháy.

REE hiện là một công ty niêm yết hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực chính như:
+ Dịch vụ cơ điện công trình.
+ Sán xuất các vật tư phục vụ ngành cơ điện.
+ Sản xuất, lắp ráp hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech.
+ Phát triển, quản lý khai thác bất động sản.
+ Phát triển cơ sở hạ tầng điện & nước.

Share: