NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 2

Theo loại công trình : Nhà máy

Theo tiến độ : Công trình đã thực hiện

Theo khu vực : Khu vực Miền Nam

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Quy mô công trình : Tổng diện tích xây dựng 452.000 m2

Địa điểm : Tỉnh Đồng Nai

Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống HVAC

Thời gian thi công : 22 tháng (10/2009 – 8/2011)

Tổng quan dự án

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC