DỰ ÁN DÀN KHOAN BRA-A CPP TOPSIDES TALISMAN

Theo loại công trình : Nhà máy

Theo tiến độ : Công trình đã thực hiện

Theo khu vực : Khu vực Miền Nam

Chủ đầu tư : Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí

Quy mô công trình : -

Địa điểm : Thành phố Vũng Tàu

Gói thầu : Lắp đặt hệ thống HVAC

Thời gian thi công : 21 tháng (07/2002 – 04/2004)

Tổng quan dự án

Đang cập nhật.

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC