CAO ỐC MICASA

Theo loại công trình : Khách sạn

Theo tiến độ : Công trình đã thực hiện

Theo khu vực : Khu vực Nước Ngoài

Chủ đầu tư : Tổng thầu: Comin Khmere Co., Ltd

Quy mô công trình : -

Địa điểm : Campuchia

Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống HVAC

Thời gian thi công : 01/2000 - 2001

Tổng quan dự án

Đang cập nhật...

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC