BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP (FV)

Theo loại công trình : Bệnh viện

Theo tiến độ : Công trình đã thực hiện

Theo khu vực : Khu vực Miền Nam

Chủ đầu tư : Công ty Hồng Bàng và Viễn Đông

Quy mô công trình : Tổng số giường bệnh: 220

Địa điểm : Thành phố Hồ Chí Minh

Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện

Thời gian thi công : 15 tháng (01/2002 - 04/2003)

Tổng quan dự án

Đang cập nhật.

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC