BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ THỌ

Theo loại công trình : Bệnh viện

Theo tiến độ : Công trình đã thực hiện

Theo khu vực : Khu vực Miền Nam

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Phú Thọ

Quy mô công trình : Tổng số giường bệnh: 500

Địa điểm : Thành phố Hồ Chí Minh

Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ Điện

Thời gian thi công : 27 tháng (08/2001 - 11/2003)

Tổng quan dự án

Đang cập nhật...

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC